พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน และพสกนิกรชาวจังหวัดบุรีรัมย์