ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook

อีเมลสารบรรณ

แบบประเมินความพึงพอใจ

E-Learningศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 195/03/2563
วันนี้
32
เมื่อวานนี้
64
เดือนนี้
2,372
เดือนที่แล้ว
2,656
ปีนี้
18,654
ปีที่แล้ว
16,908
ทั้งหมด
45,651
ไอพี ของคุณ
44.200.117.166
ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงระบบจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566
การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษี ประจำปี พ.ศ.2564
อัตราภาษีใหม่ ปี 2564
การยื่นแบบพิมพ์แสดงรายการทรัพย์สิน และชำระค่าภาษีป้าย ประจำปีภาษี พ.ศ.2564
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2564
-:- ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ป้องกัน ภาวะคลอดก่อนกำหนด 
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์ ป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
-:- องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน จะดำเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566 
-:- บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2565 
-:- การประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
-:- ประชาสัมพันธ์โครงการออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2565 
-:- ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2565 
-:- การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 
-:- รายงานการบันทึกข้อมูลตามโครงการลดใช้พลังงานในภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้ ผู้สูงอายุผู้มีภาวะพึงพิง ในเขตรับผิดชอบอบต. ดงอีจาน
ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน ดำเนินการจัดกิจกรรมทำความสะอาด บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน
องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน ดำเนินการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2566
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566 หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 13 ระหว่างวันที่ 12-17 มิถุนายน 2566


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:-  ข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและคำนวนราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 
-:-  ข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและคำนวนราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 10 
-:-  ข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและคำนวนราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 
-:-  ข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและคำนวนราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 
-:-  ข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและคำนวนราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 
-:-  ข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและคำนวนราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 
-:-  ข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและคำนวนราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.85-007 สายเชื่อมหมู่บ้าน หมู่ที่7 บ้านม่วงงาม ถึง หมู่ที่13 บ้านดงพัฒนา (คุ้มมอดินดำ สายเข้าดง) ตำบลดงอีจาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddind) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดผิวทางเคพซีล หมู่ที่ 11 บ้านดอนเจริญ-หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะไก้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (สายทางบ้าน นายวาด เรียงพะเนาว์ - เข้าไร่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศราคากลาง
-:-  ข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและคำนวนราคากลาง โครงการวางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (สายทางบ้านนายวาด เรียงพะเนาว์-เข้าไร่) 
-:- ข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและคำนวนราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphatic Concrete) หมู่ที่ 8 สายทางหมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 5 (สหกรณ์ยางโนนสุวรรณ) 
-:- ข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและคำนวนราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphatic Concrete) หมู่ที่ 1 (หน้าโรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ - ศาลาSML หมู่ที่ 11) 
-:-  ข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและคำนวนราคากลางโครงการรื้อระบบประปาหมู่บ้าน (เก่า) หมู่ที่ 13 
-:-  ข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและคำนวนราคากลาง โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านดอนพัฒนา 
-:-  ข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและคำนวนราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 4 บ้านดงเจริญ 
-:-  ข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและคำนวนราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังคลองสกัดนาค หมู่ที่ 7,8,11,2,9,6 
-:- ข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและคำนวนราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 10 
-:- ข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและคำนวนราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 13 บ้านดงพัฒนา 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านแปรรูปกล้วยแม่สมคิด
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมก้าวหน้าตำบลดงอีจาน
กลุ่มส่งเสริมและผลิตข้าวชุมชน หมู่ที่ 6


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์คู่มือประชาชนสถิติอุบัติเหตุกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดบุรีรัมย์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐกพร