ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook

อีเมลสารบรรณ

แบบประเมินความพึงพอใจ

E-Learningศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 195/03/2563
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
32
เดือนนี้
2,404
เดือนที่แล้ว
2,656
ปีนี้
18,686
ปีที่แล้ว
16,908
ทั้งหมด
45,683
ไอพี ของคุณ
44.200.117.166

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1. ด้านกายภาพ
    1.1 ลักษณะที่ตั้ง
          ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอ โนนสุวรรณ ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 11 กิโลเมตร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ มีเนื้อที่ประมาณ 30,134 ไร่ หรือ 48.24 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 28,610 ไร่ หรือประมาณ 45.78 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ

         ทิศเหนือ     จดเขตตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ และเขตตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
         ทิศใต้         จดเขตตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
         ทิศตะวันออก จดเขตตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
         ทิศตะวันตก  จดเขตตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
                         และเขตตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

แผนที่ประกอบ

    1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
          สภาพทั่วไปของพื้นที่ตำบลดงอีจาน จะมีลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับกัน ระหว่างเนินสูงจะเป็นที่ราบลุ่มซึ่งบางแห่งจะเป็นแอ่งน้ำ เหมาะสำหรับเก็บกักน้ำไว้ใช้ และทำการเกษตร (ทำนา) พื้นที่บริเวณเนินเหมาะแก่การทำไร่ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่จะปลูกมันสำปะหลัง และมีการปลูกยางพารา ลักษณะดินเป็นดินกรวดปนเหนียวมีสีแดง และมีพื้นที่ป่าอยู่ตรงกึ่งกลางของตำบลประมาณ 1,500 ไร่ ที่ยังคงหลงเหลืออยู่

    1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
          ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้
             ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแร้ง แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน”
             ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม แต่อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม แต่ในเขตเทศบาลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง
             ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง

                      (1) อุณหภูมิสูงสุด 38.19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 18.99 องศาเซลเซียส
                           อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน มี.ค. - มิ.ย. 35.63 องศาเซลเซียส
                           อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน ก.ค. - ต.ค. 32.17 องศาเซลเซียส
                           อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน พ.ย. - ก.พ. 30.34 องศาเซลเซียส
                      (2) ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยสูงสุด 38.19 ม.ม. ต่ำสุด 18.99 ม.ม.
                           ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยเดือน มี.ค. - มิ.ย. 152. 82 ม.ม.
                           ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยเดือน ก.ค. - ต.ค. 204. 42 ม.ม.
                           ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยเดือน พ.ย. - ก.พ. 21 ม.ม.

    1.4 ลักษณะของดิน

          ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน  มีที่ดินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ ส.ป.ก. การใช้ประโยชน์ที่ดิน  เป็นที่อยู่อาศัย  ทำการเกษตร  ทำปศุสัตว์ ทำการค้าขาย  ซึ่งลักษณะดินเป็นดินกรวดปนเหนียว มีสีแดง