ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


แบบประเมินความพึงพอใจ

facebook

E-Learningศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 195/03/2563
วันนี้
38
เมื่อวานนี้
49
เดือนนี้
309
เดือนที่แล้ว
1,880
ปีนี้
2,189
ปีที่แล้ว
16,908
ทั้งหมด
29,186
ไอพี ของคุณ
44.192.247.184
นางสาวพเยาว์ เทพเนาว์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน
เบอร์โทร. 044666053


นายวัลลภ สุขคำชา
หัวหน้าสำนักปลัด

นางเสาวดี เจริญศิริ
เจ้าพนักงานเงินและบัญชีชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

นายอภิชาติ เค้าแคน
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร. 0973346864

นางสาวผกามาศ วิโสรัมย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวนงลักษณ์ พาเทพ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวพเยาว์ เทพเนาว์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
เบอร์โทร. 044666053

นางสาวพเยาว์ เทพเนาว์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองเกษตร
เบอร์โทร. 044666053