ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook

อีเมลสารบรรณ

แบบประเมินความพึงพอใจ

E-Learningศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 195/03/2563
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
32
เดือนนี้
2,404
เดือนที่แล้ว
2,656
ปีนี้
18,686
ปีที่แล้ว
16,908
ทั้งหมด
45,683
ไอพี ของคุณ
44.200.117.166

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น11 เม.ย. 2566
2คู่มือปฏิบัติก่อสร้างทางสำหรับ อปท11 เม.ย. 2566
3คู่่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น19 เม.ย. 2565
4คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้14 ก.พ. 2565
5ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)3 ก.พ. 2565
6คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชี11 ก.พ. 2564
7คู่มือการปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย10 ก.พ. 2564
8คู่มือการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม9 ก.พ. 2564
9คู่มือการปฏิบัติงานลงทะเบียนยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์14 ก.ค. 2563
10คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน29 มิ.ย. 2563
11คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์13 พ.ค. 2563
12คู่มือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น24 เม.ย. 2563
13คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการ การผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ของงานประชาสัมพันธ์24 เม.ย. 2563

1