ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook

อีเมลสารบรรณ

แบบประเมินความพึงพอใจ

E-Learningศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 195/03/2563
วันนี้
21
เมื่อวานนี้
24
เดือนนี้
795
เดือนที่แล้ว
795
ปีนี้
9,969
ปีที่แล้ว
16,908
ทั้งหมด
36,966
ไอพี ของคุณ
44.200.82.149

ลำดับรายการวันที่
1การสรรหาและการคัดเลือกบุคคล29 มี.ค. 2566
2การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร29 มี.ค. 2566
3หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร29 มี.ค. 2566
4หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร29 มี.ค. 2566
5หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ29 มี.ค. 2566
6หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ.256115 ก.พ. 2565
7หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.25657 ก.พ. 2565
8หลักเกฒฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล12 พ.ค. 2563
9แจ้งประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2/256327 เม.ย. 2563
10หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลือกและแต่งตั้งนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.256127 ต.ค. 2561
11หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูแลพบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล สายงานการสอน พ.ศ.256110 ส.ค. 2561
12หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบยล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.25613 ส.ค. 2561
13หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานส่วนตำบล ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ถึงแก่ความตาย พ.ศ.256020 มิ.ย. 2561
14หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.256020 มิ.ย. 2561
15หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราค่า้จ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.256112 มิ.ย. 2561
16หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล สายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามวุฒิที่ ก.อบต. รับรอง10 พ.ค. 2561
17หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.255830 ธ.ค. 2558
18หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษสพหรับพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.255830 ธ.ค. 2558
19หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.255830 ธ.ค. 2558
20หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.255830 ธ.ค. 2558

1 2   >>  >|