ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


แบบประเมินความพึงพอใจ

facebook

E-Learningศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 195/03/2563
วันนี้
36
เมื่อวานนี้
49
เดือนนี้
309
เดือนที่แล้ว
1,880
ปีนี้
2,189
ปีที่แล้ว
16,908
ทั้งหมด
29,186
ไอพี ของคุณ
44.192.247.184

ลำดับรายการวันที่
1หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ.256115 ก.พ. 2565
2หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.25657 ก.พ. 2565
3หลักเกฒฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล12 พ.ค. 2563
4แจ้งประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2/256327 เม.ย. 2563
5หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลือกและแต่งตั้งนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.256127 ต.ค. 2561
6หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูแลพบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล สายงานการสอน พ.ศ.256110 ส.ค. 2561
7หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบยล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.25613 ส.ค. 2561
8หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานส่วนตำบล ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ถึงแก่ความตาย พ.ศ.256020 มิ.ย. 2561
9หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.256020 มิ.ย. 2561
10หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราค่า้จ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.256112 มิ.ย. 2561
11หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล สายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามวุฒิที่ ก.อบต. รับรอง10 พ.ค. 2561
12หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.255830 ธ.ค. 2558
13หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษสพหรับพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.255830 ธ.ค. 2558
14หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.255830 ธ.ค. 2558
15หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.255830 ธ.ค. 2558
16หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตำบลได้รับเงินเดือน พ.ศ.255830 ธ.ค. 2558
17หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกราชการ พ.ศ.255830 ธ.ค. 2558
18หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.255830 ธ.ค. 2558
19หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.255830 ธ.ค. 2558

1