ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook

อีเมลสารบรรณ

แบบประเมินความพึงพอใจ

E-Learningศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 195/03/2563
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
32
เดือนนี้
2,404
เดือนที่แล้ว
2,656
ปีนี้
18,686
ปีที่แล้ว
16,908
ทั้งหมด
45,683
ไอพี ของคุณ
44.200.117.166

1
มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้ ผู้สูงอายุผู้มีภาวะพึงพิง ในเขตรับผิดชอบอบต. ดงอีจาน,องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน,dongichan.go.th

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นายไพรวัลย์ โลมรัตน์ นายก อบต. คณะผู้บริหาร และพนักงานราชการ อบต.ดงอีจาน ได้มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้ ผู้สูงอายุผู้มีภาวะพึงพิง ในเขตรับผิดชอบอบต. ดงอีจาน

31 สิงหาคม 2566

 ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ,องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน,dongichan.go.th

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 นายไพรวัลย์ โลมรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารประธานสภา สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

27 มิถุนายน 2566

โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน  วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก,องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน,dongichan.go.th
26 มิถุนายน 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน ดำเนินการจัดกิจกรรมทำความสะอาด บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน,องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน,dongichan.go.th
22 มิถุนายน 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน ดำเนินการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน,dongichan.go.th
12 มิถุนายน 2566

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566 หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 13 ระหว่างวันที่ 12-17 มิถุนายน 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน,dongichan.go.th
12 มิถุนายน 2566

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดงอีจาน,องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน,dongichan.go.th

   กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดงอีจาน วันนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรครูผู้สอนจากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มาให้ความรู้เรื่อง การส่งเสริมการเรียนการสอนเพื่อป้องกันการลืมหนังสือและสอนประดิษฐ์อุปกรณ์การออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับวัยผู้สูงอายุ

02 มิถุนายน 2566

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ได้ร่วมกิจกรรม 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร,องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน,dongichan.go.th

นายไพรวัลย์ โลมรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ได้ร่วมกิจกรรม 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน

24 พฤษภาคม 2566

 องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน  รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตำบลดงอีจาน ทั้ง 13 หมู่บ้าน..,องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน,dongichan.go.th