ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


แบบประเมินความพึงพอใจ

facebook

E-Learningศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 195/03/2563
วันนี้
84
เมื่อวานนี้
59
เดือนนี้
3,955
เดือนที่แล้ว
3,955
ปีนี้
7,594
ปีที่แล้ว
16,908
ทั้งหมด
34,591
ไอพี ของคุณ
3.236.241.39

นางสาวพเยาว์ เทพเนาว์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน


นายวัลลภ สุขคำชา
หัวหน้าสำนักปลัด


-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวชุติมา หมอปุย
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นาวสาวสนธยา สติมั่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


จ่าเอกสิรวิชญ์ ทุมยา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นายสถาพร ไชยนรินทร์
นิติกรปฏิบัติการ


นางศิริลักษณ์ คงสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายปรีชา สีดา
นักประชาสัมพันธ์


นางสาวทิวาพร จันทร์สิงห์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายกาเหว่า โคตรสมบัติ
พนักงานขับรถยนต์


นายประมวล บำรุง
พนักงานขับรถยนต์


นายศิระศักดิ์ แสนโคตร
จ้างเหมาบริการ


นายดิเรก อาลัยกลาง
จ้างเหมาบริการ


นางจำปี เส็งนา
จ้างเหมาบริการ