ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


แบบประเมินความพึงพอใจ

facebook

E-Learningศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 195/03/2563
วันนี้
84
เมื่อวานนี้
59
เดือนนี้
3,955
เดือนที่แล้ว
3,955
ปีนี้
7,594
ปีที่แล้ว
16,908
ทั้งหมด
34,591
ไอพี ของคุณ
3.236.241.39

นายไพรวัลย์ โลมรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน
เบอร์โทร. 0896286556


นายเพชร วิเศษพันธ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน
เบอร์โทร. 087-2396493


นายสุพันธ์ ปะกะตัง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน
เบอร์โทร 0872447301


นายนิรัญ แก้วนิล
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน
เบอร์โทร 0638617859นางสาวพเยาว์ เทพเนาว์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน
เบอร์โทร. 044666053


นายณัฐพัฒน์ ทามาศ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร. 0856129


นายอนุวุฒิ เทพคุ้ม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร.


นายอภิชาติ เค้าแคน
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร. 0973346864


นางจิรประภา ทามาศ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร. 0856129445


นายณัฐพัฒน์ ทามาศ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร. 0856129445


นางสาวพเยาว์ เทพเนาว์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
เบอร์โ


นางสาวพเยาว์ เทพเนาว์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองเกษตร
เบอร์โทร.0