ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook

อีเมลสารบรรณ

แบบประเมินความพึงพอใจ

E-Learningศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 195/03/2563
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
32
เดือนนี้
2,404
เดือนที่แล้ว
2,656
ปีนี้
18,686
ปีที่แล้ว
16,908
ทั้งหมด
45,683
ไอพี ของคุณ
44.200.117.166

นายไพรวัลย์ โลมรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน
เบอร์โทร. 089-6286556


นายเพชร วิเศษพันธ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน
เบอร์โทร. 087-2396493


นายสุพันธ์ ปะกะตัง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน
เบอร์โทร 087-2447301


นายนิรัญ แก้วนิล
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน
เบอร์โทร 063-8617859นางสาวพเยาว์ เทพเนาว์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน
เบอร์โทร. 081-7258454


นายวัลลภ สุขคำชา
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร 095-6127266


นางเสาวดี เจริญศิริ
จพง.การเงินและบัญชี รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร. 093-4508823


นายอภิชาติ เค้าแคน
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร. 097-3346864


นางสาวผกามาศ วิโสรัมย์
นวก.ศึกษาชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร 096-4759264


นางสาวนงลักษณ์ พาเทพ
นักพัฒนาชุมชน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร 088-3534772


นางสาวพเยาว์ เทพเนาว์
ปลัด อบต. รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
เบอร์โทร. 081-7258454นางสาวพเยาว์ เทพเนาว์
ปลัด อบต. รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองเกษตร
เบอร์โทร. 081-7258454