ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook

อีเมลสารบรรณ

แบบประเมินความพึงพอใจ

E-Learningศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 195/03/2563
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
32
เดือนนี้
2,404
เดือนที่แล้ว
2,656
ปีนี้
18,686
ปีที่แล้ว
16,908
ทั้งหมด
45,683
ไอพี ของคุณ
44.200.117.166

1
ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ป้องกัน ภาวะคลอดก่อนกำหนด,องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน,dongichan.go.th

 ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในฐานะคณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อ ครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารร่วมกับกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดเพื่อขับเคลื่อนและบูรณาการการทำงานร่วมกันในระบบส่งเสริมสุขภาพและดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์เพื่อลดอัตราการคลอดก่อนกำหนดของประเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำลัดจึงขอประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ป้องกัน ภาวะคลอดก่อนกำหนดใน 4 ประเด็น ดังนี้  

  1. อันตรายจากการคลอดก่อนกำหนด
  2. ฝากครรภ์ก่อนปลอดภัยกว่า
  3. ชีวิตลูกอยู่ในมือแม่
  4. สัญญาณเตือนคลอดก่อนกำหนด

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ให้มีความตระหนักถึงอันตรายและการป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด

 

 

 

 

 

 

 

04 สิงหาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ ป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย,องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน,dongichan.go.th
08 มิถุนายน 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน จะดำเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน,dongichan.go.th

ตามแผนกำหนดการออกรณรงค์ฉีดพ่นหมอกควันยุงลาย ระหว่างวันที่ 12 - 17 มิถุนายน 2566

07 มิถุนายน 2566

บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน,dongichan.go.th
24 มกราคม 2566

การประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน,dongichan.go.th
19 มกราคม 2566

ประชาสัมพันธ์โครงการออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน,dongichan.go.th
11 มกราคม 2566

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2565,องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน,dongichan.go.th
22 สิงหาคม 2565

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2565,องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน,dongichan.go.th
22 สิงหาคม 2565

การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ,องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน,dongichan.go.th
20 กรกฎาคม 2565

รายงานการบันทึกข้อมูลตามโครงการลดใช้พลังงานในภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน,dongichan.go.th
07 กรกฎาคม 2565

ขอประชาสัมพันธ์ การขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการและคนทุกวัย,องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน,dongichan.go.th

  องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน  ขอประชาสัมพันธ์ การขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการและคนทุกวัย

             พร้อมทั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน  จึงขอเชิญชวนหน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการในพื้นที่ตำบลดงอีจาน หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นฐานสำหรับคนพิการ อาทิเช่น  ทางลาด  ห้องน้ำ  ที่จอดรถ ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ

 

07 กรกฎาคม 2565

การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน,องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน,dongichan.go.th
10 มกราคม 2565

 นายไพรวัลย์  โลมรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน ได้ แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจน ชั้น 2,องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน,dongichan.go.th
06 มกราคม 2565

เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ2566,องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน,dongichan.go.th

เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ2566

17 พฤศจิกายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน,dongichan.go.th
15 พฤศจิกายน 2564

1 2 3 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (34 รายการ)