ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

E-Learningศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 195/03/2563
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
23
เดือนนี้
599
เดือนที่แล้ว
622
ปีนี้
4,018
ปีที่แล้ว
4,104
ทั้งหมด
8,122
ไอพี ของคุณ
3.236.212.116

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการ การจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน  เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) และแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่,องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน,dongichan.go.th

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการ การจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) และแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่

08 เมษายน 2564

ส่งมอบบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลดงอีจาน หมู่ที่1 บ้านดอนสมบูรณ์ หมู่ที่3 บ้านดงบัง หมู่ที่4 บ้านดงเจริญ หมู่ที่5 บ้านหนองตาเฮียง,องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน,dongichan.go.th

วันที่ 25 มี.ค.2564 เวลา 09.20-10.00 น.นายไพรวัลย์ โลมรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน ได้เป็นตัวแทนสำนักงานทรัพย์น้ำบาดาล เขต 5 ส่งมอบบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลดงอีจาน หมู่ที่1 บ้านดอนสมบูรณ์ หมู่ที่3 บ้านดงบัง หมู่ที่4 บ้านดงเจริญ หมู่ที่5 บ้านหนองตาเฮียง

25 มีนาคม 2564

พนักงาน อบต.ดงอีจานได้ดำเนินการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด. เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 บริเวณ ข้างๆ อาคารที่ทำการ อบต.ครับ,องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน,dongichan.go.th
17 มีนาคม 2564

พนักงาน อบต.ดงอีจานได้ดำเนินการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด. เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 บริเวณ ข้างๆ อาคารที่ทำการ อบต.ครับ,องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน,dongichan.go.th
17 มีนาคม 2564

จัดทำแนวกันไฟ ป่าสาธารณประโยชน์ ตำบลดงไปอีจาน สามัคคีคือพลัง,องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน,dongichan.go.th

ท่านนายอำเภอโนนสุวรรณ นายสิทธิพันธ์ บุตรศรี พร้อมด้วยท่านปลัดอำเภอ ท่านนายก อบต.ดงอีจาน ท่านกำนันตำบลดงอีจาน. ผญบ. ผช.ผญบ. ประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. สารวัตรกำนัน แพทย์ ร่วมกับ จนท.ป่าไม้ และพนักงาน อบต.ร่วมกันจัดทำแนวกันไฟ ป่าสาธารณประโยชน์ ตำบลดงไปอีจาน สามัคคีคือพลัง...ขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน

19 กุมภาพันธ์ 2564

จัดทำแนวกันไฟ ป่าสาธารณประโยชน์ ตำบลดงไปอีจาน สามัคคีคือพลัง,องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน,dongichan.go.th

ท่านนายอำเภอโนนสุวรรณ นายสิทธิพันธ์ บุตรศรี พร้อมด้วยท่านปลัดอำเภอ ท่านนายก อบต.ดงอีจาน ท่านกำนันตำบลดงอีจาน. ผญบ. ผช.ผญบ. ประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. สารวัตรกำนัน แพทย์ ร่วมกับ จนท.ป่าไม้ และพนักงาน อบต.ร่วมกันจัดทำแนวกันไฟ ป่าสาธารณประโยชน์ ตำบลดงไปอีจาน สามัคคีคือพลัง...ขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน

19 กุมภาพันธ์ 2564

งานป้องกัน กู้ชีพ อบต.ดงอีจานผช.ผญ. บ้าน ออกสำรวจป่าชุมชนและสร้างแนวกันไฟ เพื่อป้องกันไฟไหม้ป่าช่วงหน้าแล้ง,องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน,dongichan.go.th
17 กุมภาพันธ์ 2564

การประชุมสภา อบต.ดงอีจาน สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564. วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน,dongichan.go.th
15 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน,dongichan.go.th
31 สิงหาคม 2563

ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ เวลา 10.00. - 12.00 น.,องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน,dongichan.go.th

จิตอาสา 904 วปร. พร้อมด้วย อสม. ผู้นำฝ่ายปกครอง อปพร. ส.อบต. ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ เวลา 10.00. - 12.00 น. เพื่อความสะอาดของโรงเรียน ตัดวงจรชีวิตยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำเชื้อโรคไข้เลือดออก สะอาดๆๆ

31 กรกฎาคม 2563

ประเมิน  อบต.จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อท้องถิ่นขุมชนน่าอยู่,องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน,dongichan.go.th
21 กรกฎาคม 2563

โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะแบบยั่งยืน,องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน,dongichan.go.th

ณ บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลหนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

20 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ปลูกต้นไม้ และดูแลรักษาต้นไม้,องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน,dongichan.go.th
17 มิถุนายน 2563

โครงการณรรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลดงอีจาน,องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน,dongichan.go.th
10 มิถุนายน 2563

กิจกรรมเดินรณรงค์คัดแยกขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ตามโครงการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบ,องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน,dongichan.go.th
10 มิถุนายน 2563

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (34 รายการ)