ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

E-Learningศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 195/03/2563
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
23
เดือนนี้
599
เดือนที่แล้ว
622
ปีนี้
4,018
ปีที่แล้ว
4,104
ทั้งหมด
8,122
ไอพี ของคุณ
3.236.212.116
นายนิรัช โสมี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน

นายณรงค์ วัฒนากลาง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน

นายนิรัญ แก้วนิล
เลขาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน

นายประกอบ คณะศรี
สมาชิกสภา อบต.ดงอีจาน ม.1


นายอุบล ชอุ้มผล
สมาชิกสภา อบต.ดงอีจาน ม.1


นายโก มีสุระ
สมาชิกสภา อบต.ดงอีจาน ม.2


นายจันที บุญหว่าน
สมาชิกสภา อบต.ดงอีจาน ม.2


นายสายรุ่ง ศิลป์ประกอบ
สมาชิกสภา อบต.ดงอีจาน ม.3


นางฐิตาภา จำเนียร
สมาชิกสภา อบต.ดงอีจาน ม.3


นายกฤษฎา กวดขุนทด
สมาชิกสภา อบต.ดงอีจาน ม.4


นายชัยยา ยวนกระโทก
สมาชิกสภา อบต.ดงอีจาน ม.4


นายณรงค์ วัฒนากลาง
สมาชิกสภา อบต.ดงอีจาน ม.5


นายจรูญ ดอกพะยอม
สมาชิกสภา อบต.ดงอีจาน ม.5


นายประคอง วารินกุด
สมาชิกสภา อบต.ดงอีจาน ม.6


นายเหลี่ยม จำปาเทศ
สมาชิกสภา อบต.ดงอีจาน ม.6


นายประพันธ์ ที่รัก
สมาชิกสภา อบต.ดงอีจาน ม.7


นายสุชาติ จูสิงห์
สมาชิกสภา อบต.ดงอีจาน ม.7


นายศักดิ์ จันทรสนิทศรี
สมาชิกสภา อบต.ดงอีจาน ม.8


นายดำรงชัย บัวบาน
สมาชิกสภา อบต.ดงอีจาน ม.9


นายนิรัญ แก้วนิล
สมาชิกสภา อบต.ดงอีจาน ม.9


นายจำลอง คำบุ
สมาชิกสภา อบต.ดงอีจาน ม.10


นางพัศดี ขันตินัตร์
สมาชิกสภา อบต.ดงอีจาน ม.10


นายบุญเกิด แขวงนอก
สมาชิกสภา อบต.ดงอีจาน ม.11


นายหนูชิด นิจไธสง
สมาชิกสภา อบต.ดงอีจาน ม.11


นายนิรัช โสมี
สมาชิกสภา อบต.ดงอีจาน ม.12


นายเจษฎา ตกุดเพชร
สมาชิกสภา อบต.ดงอีจาน ม.12


นายวีระ ภูวงค์ษา
สมาชิกสภา อบต.ดงอีจาน ม.13


นางกุลชญา เส็งนา
สมาชิกสภา อบต.ดงอีจาน ม.13