ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


แบบประเมินความพึงพอใจ

facebook

E-Learningศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 195/03/2563
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
29
เดือนนี้
1,134
เดือนที่แล้ว
1,006
ปีนี้
4,111
ปีที่แล้ว
5,985
ทั้งหมด
14,200
ไอพี ของคุณ
34.204.174.110
นางสาวพเยาว์ เทพเนาว์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน
เบอร์โทร. 044666053


นายณัฐพัฒน์ ทามาศ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร. 0856129445
นายอนุวุฒิ เทพคุ้ม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร. 044666053
นายอภิชาติ เค้าแคน
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร. 0973346864

นางจิรประภา ทามาศ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร. 0856129445
นายณัฐพัฒน์ ทามาศ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร. 0856129445
นางสาวพเยาว์ เทพเนาว์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
เบอร์โทร. 044666053

นางสาวพเยาว์ เทพเนาว์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองเกษตร
เบอร์โทร. 044666053