ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


แบบประเมินความพึงพอใจ

facebook

E-Learningศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 195/03/2563
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
29
เดือนนี้
1,134
เดือนที่แล้ว
1,006
ปีนี้
4,111
ปีที่แล้ว
5,985
ทั้งหมด
14,200
ไอพี ของคุณ
34.204.174.110

ลำดับรายการวันที่
1การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์24 เม.ย. 2563
2การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา24 เม.ย. 2563
3การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา24 เม.ย. 2563
4การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา24 เม.ย. 2563
5การรับชำระภาษีป้าย24 เม.ย. 2563
6การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน24 เม.ย. 2563
7การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ24 เม.ย. 2563
8การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ24 เม.ย. 2563
9การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ24 เม.ย. 2563
10การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ24 เม.ย. 2563

1