ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 195/03/2563
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
29
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
493
ปีนี้
2,928
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
2,928
ไอพี ของคุณ
3.235.51.33

ลำดับรายการวันที่
1การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ24 เม.ย. 2563
2การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ24 เม.ย. 2563
3การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ24 เม.ย. 2563
4การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ24 เม.ย. 2563
5การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน24 เม.ย. 2563
6การรับชำระภาษีป้าย24 เม.ย. 2563
7การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา24 เม.ย. 2563
8การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา24 เม.ย. 2563
91. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา24 เม.ย. 2563
10การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์24 เม.ย. 2563

1