ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

E-Learningศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 195/03/2563
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
23
เดือนนี้
599
เดือนที่แล้ว
622
ปีนี้
4,018
ปีที่แล้ว
4,104
ทั้งหมด
8,122
ไอพี ของคุณ
3.236.212.116

นางสาวพเยาว์ เทพเนาว์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน


นายณัฐพัฒน์ ทามาศ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวจิตติรัตน์ แป้นดวงเนตร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวชุติมา หมอปุย
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นาวสาวสนธยา สติมั่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายปรีชา สีดา
นักประชาสัมพันธ์


นายสถาพร ไชยนรินทร์
นิติกรปฏิบัติการ


นางศิริลักษณ์ คงสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


จ่าเอกสิรวิชญ์ ทุมยา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาวทิวาพร จันทร์สิงห์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายประมวล บำรุง
พนักงานขับรถยนต์


นายกาเหว่า โครตสมบัติ
พนักงานขับรถยนต์