ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


แบบประเมินความพึงพอใจ

facebook

E-Learningศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 195/03/2563
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
29
เดือนนี้
1,134
เดือนที่แล้ว
1,006
ปีนี้
4,111
ปีที่แล้ว
5,985
ทั้งหมด
14,200
ไอพี ของคุณ
34.204.174.110

นางสาวพเยาว์ เทพเนาว์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน


นายณัฐพัฒน์ ทามาศ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวจิตติรัตน์ แป้นดวงเนตร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวชุติมา หมอปุย
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นาวสาวสนธยา สติมั่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


จ่าเอกสิรวิชญ์ ทุมยา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นายสถาพร ไชยนรินทร์
นิติกรปฏิบัติการ


นางศิริลักษณ์ คงสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายปรีชา สีดา
นักประชาสัมพันธ์


นางสาวทิวาพร จันทร์สิงห์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายกาเหว่า โคตรสมบัติ
พนักงานขับรถยนต์


นายประมวล บำรุง
พนักงานขับรถยนต์