ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

E-Learningศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 195/03/2563
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
5
เดือนนี้
250
เดือนที่แล้ว
334
ปีนี้
1,662
ปีที่แล้ว
4,104
ทั้งหมด
5,766
ไอพี ของคุณ
3.235.191.87

นางสาวพเยาว์ เทพเนาว์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน


นายณัฐพัฒน์ ทามาศ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวจิตติรัตน์ แป้นดวงเนตร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวชุติมา หมอปุย
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นาวสาวสนธยา สติมั่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายปรีชา สีดา
นักประชาสัมพันธ์


นายสถาพร ไชยนรินทร์
นิติกรปฏิบัติการ


นางศิริลักษณ์ คงสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


จ่าเอกสิรวิชญ์ ทุมยา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาวทิวาพร จันทร์สิงห์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายประมวล บำรุง
พนักงานขับรถยนต์


นายกาเหว่า โครตสมบัติ
พนักงานขับรถยนต์