ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

E-Learningศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 195/03/2563
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
23
เดือนนี้
599
เดือนที่แล้ว
622
ปีนี้
4,018
ปีที่แล้ว
4,104
ทั้งหมด
8,122
ไอพี ของคุณ
3.236.212.116

ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก พ.ศ.2564,องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน,dongichan.go.th
07 มิถุนายน 2564

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน,dongichan.go.th
20 เมษายน 2564

กำหนดการดำเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน,dongichan.go.th
18 เมษายน 2564

กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564,องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน,dongichan.go.th
16 กุมภาพันธ์ 2564

เรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน,องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน,dongichan.go.th
08 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศให้ผู้ประกอบการพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์,องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน,dongichan.go.th
01 มกราคม 2564

รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร ,องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน,dongichan.go.th
23 กรกฎาคม 2563

ตู้ปันสุข อบต.ดงอีจาน,องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน,dongichan.go.th
12 มิถุนายน 2563

มาตราการใหม่ ,องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน,dongichan.go.th
23 พฤษภาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์,องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน,dongichan.go.th

          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน จะดำเนินการตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อกำจัดยุ่งลายซึ่งเป็นพาหนะนำโรคและควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยการพ่นหมอกควันในเขตพื้นที่ตำบลดงอีจานและพื้นที่ใกล้เคียง

          ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนให้พื้นที่ทราบโดยทั่วกัน

22 พฤษภาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์  ด่วนที่สุด  มาตรการใหม่ เริ่ม 16 พ..ค. 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน,dongichan.go.th

กรณีบุคคลเดินทางเข้ามาในหมู่บ้าน

          1.ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ โดยที่ยังไม่ผ่านการกักกันตัวจะต้องกักตัว 14 วัน ในสถานที่กักตัวของรัฐเท่านั้น

          2.ผู้ที่เดินทางมาจาก 16 จังหวัด (พื้นที่สีแดง) ต่อไปนี้

          กรุงเทพฯ ภูเก็ต ยะลา สงขลา นนทบุรี ปัตตานี ชลบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี นราธิวาส นครสวรรค์ ปราจีนบุรี กระบี่ ชุมพร นครราชสีมา และเชียงใหม่

          จะต้องกักตัว 14 วัน ในที่พักอาศัยหรือสถานที่กักตัวของรัฐ (แล้วแต่กรณี) *เมื่อครบ 7 วัน สามารถตรวจเชื้อโดยออกค่าใช้จ่ายเองได้ หากไม่พบเชื้อ ถือว่าครบกำหนดกักตัว

          3.ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่น ๆ (พื้นที่สีเขียว) จะต้องกักตัว 2 วัน ในที่พักอาศัยหรือสถานที่กักตัวของรัฐ (แล้วแต่กรณี)

กรณีคนที่อาศัยอยู่ในบุรีรัมย์

          1.เดินทางออกไปยัง 16 จังหวัด (พื้นที่สีแดง) กลับมาต้องกักตัว 14 วัน ในที่พักอาศัยหรือสถานที่กักตัวของรัฐ (แล้วแต่กรณี)

          2.เดินทางไปยังจังหวัดอื่น ๆ (พื้นที่สีเขียว) กลับมาต้องกักตัว 2 วัน ในที่พักอาศัยหรือสถานที่กักตัวของรัฐ (แล้วแต่กรณี)

          3.เดินทางไปจังหวัดข้างเคียง (ยกเว้นนครราชสีมา) ไป-กลับ ภายใน 24 ชั่วโมง ไม่ต้องกักตัวและไม่ถูกลอกสติ๊กเกอร์

22 พฤษภาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ตู้ปันสุข,องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน,dongichan.go.th

                   ตามที่ได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และรัฐบาลได้ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ทำให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพได้รับความเดือดร้อน

                    องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน จึงได้จัดตั้ง “ตู้ปันสุข” โดยได้ตั้งที่หน้าอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตตำบลดงอีจาน โดยท่านใดที่พอมีสิ่งของที่จะแบ่งปัน เช่น อาหารสด อาหารแห้ง ของใช้ในครัวเรือนที่จำเป็น น้ำดื่ม และสิ่งของอื่น ๆ ที่อยากจะแบ่งปันให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ได้นำมาแบ่งปันให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนได้ที่ “ตู้ปันสุข” ดังกล่าว สำหรับประชาชนท่านที่ได้รับความเดือดร้อนจริง ๆ  สามารถหยิบสิ่งของไปใช้ได้ตามความจำเป็นและเดือดร้อน ตามคำขวัญที่ว่า “หยิบไปแต่พอดี  ถ้ามีก็แบ่งปัน”

                   จึงขอความร่วมมือท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

22 พฤษภาคม 2563

มีมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา2019 (COVID-19),องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน,dongichan.go.th

       ตามที่จังหวัดบุรีรัมย์  ได้มีมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้งดจัดกิจกรรม รวมคน ชุมนุมคนที่มีจำนวนมาก จะมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019  นั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน จึงขอเปลี่ยนวิธีจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ  เป็นการโอนเข้าบัญชีธนาคาร  โดยวิธีดังนี้

1. โอนเข้าบัญชีเงินฝากในนามผู้มีสิทธิ์(บัญชีเงินฝากของตนเอง) ที่เป็นปัจจุบัน

2. โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ์ (บัญชีเงินฝากของสามี ภรรยา บุตร หลาน ญาติ หรือบุคคลอื่น ที่บัญชีธนาคารเป็นปัจจุบัน

3. สามารถใช้บัญชีเงินฝากได้ทุกธนาคาร

-ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ แจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร(ธนาคารใดก็ได้) ได้ที่ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ถึงวันที่ 24  เมษายน 2563 ในวันและเวลาราชการ  เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะไม่ดำเนินการออกจ่ายเบี้ยยังชีพตามหมู่บ้านทุกหมู่บ้านเหมือเช่นที่ผ่านมา  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)  ขอบคุณครับ

01 เมษายน 2563

ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน,dongichan.go.th
06 มกราคม 2563

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (14 รายการ)