ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 195/03/2563
วันนี้
17
เมื่อวานนี้
19
เดือนนี้
445
เดือนที่แล้ว
617
ปีนี้
2,880
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
2,880
ไอพี ของคุณ
34.205.93.2


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการติดตั้งป้าย เครื่องหมาย และสัญญาณจราจร หมู่ที่ 1 - 1324 เมษายน 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง24 เมษายน 2563
ร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการติดตั้งป้าย เครื่องหมาย และสัญญาณจราจร หมู่ที่ 1-1324 เมษายน 2563
ร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองไทร06 เมษายน 2563
ร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านดอนตาอยู่06 เมษายน 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน เรื่อง กำหนดร่างขอบเขตของงานหรือรูปแบบรายการงานก่อสร้างและราคากลาง09 มกราคม 2563
โครงการขุดลอกคลองสกัดนาค หมู่ที่ 6 บ้านหนองไทร09 มกราคม 2563
โครงการขุดลอกคลองสกัดนาค หมู่ที่ 7 บ้านม่วงงาม09 มกราคม 2563
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 13 บ้านดงพัฒนา09 มกราคม 2563
โครงการซ่อมแซมลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาเฮียง09 มกราคม 2563
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังคันคลองสกัดนาค หมู่ที่ 7,8,11,209 มกราคม 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางผิวจราจรแบบ Cape Seal หมู่ที่ 1,8,724 ธันวาคม 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางผิวจราจรลาดยางแบบ Cape Seal หมู่ที่ 710 ตุลาคม 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาวางท่อ (Box Culvert) หมู่ที่ 9-215 สิงหาคม 2562
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงาน อบต.ดงอีจาน14 สิงหาคม 2562
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อนสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะไก้ - หมู่ที่ 7 บ้านม่วงงาม17 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 13 บ้านคงพัฒนา 17 เมษายน 2563
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรคันคลองสกัดนาค หมู่ที่ 7 - 8 - 11 - 2 - 9 และหมู่ที่ 6 08 กันยายน 2563
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองไทร 08 กันยายน 2563
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเชื่อมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านม่วงงาม - หมู่ที่ 4 บ้านโคกหน้ากลอง08 กันยายน 2563
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเชื่อมหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านดอนเจริญ - หมู่ที่ 7 บ้านม่วงงาม (สายทางรินทุ่ง)08 กันยายน 2563
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านดอนตาอยู่ (สายทางเข้าไร่นางแวด ไปร่บึง) 08 กันยายน 2563
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านดงเจริญ (สายทางบ้านนางนุชา - คุ้มสะพานหิน)08 กันยายน 2563
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านม่วงงาม (สายทางคุ้มมอดินดำ - โรงเรียนบ้านม่วงงาม) 08 กันยายน 2563
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านดงสันติ (สายเข้าดง หมู่ที่ 10 - หมู่ที่ 13) 08 กันยายน 2563
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 13 บ้านดงพัฒนา - หมู่ที่ 7 บ้านม่วงงาม (สายเข้าดง) 08 กันยายน 2563
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการติดตั้งป้าย เครื่องหมาย และสัญญาณจราจร หมู่ที่ 1 - 1317 มิถุนายน 2563
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านดงนคร16 เมษายน 2563
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองไทร16 เมษายน 2563
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านดอนตาอยู่16 เมษายน 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง หมู่ที่ 1216 เมษายน 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง หมู่ที่ 616 เมษายน 2563
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
ประกาศผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 03 กันยายน 2563
สรุปผลการจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563 01 สิงหาคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 03 กรกฎาคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 256305 มิถุนายน 2563
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 256305 พฤษภาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) มีนาคม 256303 เมษายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) กุมภาพันพันธ์ 256312 มีนาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) มกราคม 256311 กุมภาพันธ์ 2563
ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ของเดือนธันวาคม 256206 มกราคม 2563
ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ของเดือนพฤศจิกายน 256206 ธันวาคม 2562
ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ของเดือนตุลาคม 256213 พฤศจิกายน 2562
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1