ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 195/03/2563
วันนี้
18
เมื่อวานนี้
27
เดือนนี้
53
เดือนที่แล้ว
534
ปีนี้
1,186
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
1,186
ไอพี ของคุณ
3.235.22.104


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการติดตั้งป้าย เครื่องหมาย และสัญญาณจราจร หมู่ที่ 1 - 1324 เมษายน 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง24 เมษายน 2563
ร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการติดตั้งป้าย เครื่องหมาย และสัญญาณจราจร หมู่ที่ 1-1324 เมษายน 2563
ร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองไทร06 เมษายน 2563
ร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านดอนตาอยู่06 เมษายน 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน เรื่อง กำหนดร่างขอบเขตของงานหรือรูปแบบรายการงานก่อสร้างและราคากลาง09 มกราคม 2563
โครงการขุดลอกคลองสกัดนาค หมู่ที่ 6 บ้านหนองไทร09 มกราคม 2563
โครงการขุดลอกคลองสกัดนาค หมู่ที่ 7 บ้านม่วงงาม09 มกราคม 2563
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 13 บ้านดงพัฒนา09 มกราคม 2563
โครงการซ่อมแซมลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาเฮียง09 มกราคม 2563
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังคันคลองสกัดนาค หมู่ที่ 7,8,11,209 มกราคม 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางผิวจราจรแบบ Cape Seal หมู่ที่ 1,8,724 ธันวาคม 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางผิวจราจรลาดยางแบบ Cape Seal หมู่ที่ 710 ตุลาคม 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาวางท่อ (Box Culvert) หมู่ที่ 9-215 สิงหาคม 2562
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงาน อบต.ดงอีจาน14 สิงหาคม 2562
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อนสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะไก้ - หมู่ที่ 7 บ้านม่วงงาม17 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 13 บ้านคงพัฒนา 17 เมษายน 2563
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการติดตั้งป้าย เครื่องหมาย และสัญญาณจราจร หมู่ที่ 1 - 1317 มิถุนายน 2563
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านดงนคร16 เมษายน 2563
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองไทร16 เมษายน 2563
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านดอนตาอยู่16 เมษายน 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง หมู่ที่ 1216 เมษายน 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง หมู่ที่ 616 เมษายน 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง หมู่ที่ 216 เมษายน 2563
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 216 เมษายน 2563
แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา หมู่ที่ 1216 เมษายน 2563
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง หมู่ที่ 616 เมษายน 2563
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง หมู่ที่ 2 16 เมษายน 2563
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 610 เมษายน 2563
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง หมู่ทีี่ 12 10 เมษายน 2563
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังคันคลองสกัดนาค หมู่ที่ 7,8,11,209 มกราคม 2563
โครงการขุดลอกคลองสกัดนาค หมู่ที่ 6 บ้านหนองไทร09 มกราคม 2563
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 256305 มิถุนายน 2563
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 256305 พฤษภาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) มีนาคม 256303 เมษายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) กุมภาพันพันธ์ 256312 มีนาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) มกราคม 256311 กุมภาพันธ์ 2563
ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ของเดือนธันวาคม 256206 มกราคม 2563
ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ของเดือนพฤศจิกายน 256206 ธันวาคม 2562
ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ของเดือนตุลาคม 256213 พฤศจิกายน 2562
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1