ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


แบบประเมินความพึงพอใจ

facebook

E-Learningศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 195/03/2563
วันนี้
77
เมื่อวานนี้
59
เดือนนี้
3,955
เดือนที่แล้ว
3,955
ปีนี้
7,594
ปีที่แล้ว
16,908
ทั้งหมด
34,591
ไอพี ของคุณ
3.236.241.39


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.85-007 สายเชื่อมหมู่บ้าน หมู่ที่7 บ้านม่วงงาม ถึง หมู่ที่13 บ้านดงพัฒนา (คุ้มมอดินดำ สายเข้าดง) ตำบลดงอีจาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddind)23 พฤศจิกายน 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดผิวทางเคพซีล หมู่ที่ 11 บ้านดอนเจริญ-หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะไก้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์22 กุมภาพันธ์ 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลด์คอนกรีต เชื่อมหมู่บ้านหมู่ที่11-7 เชื่อมบ้านโคกหน้ากลอง ตำบลสุขไพบูลย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์21 มกราคม 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล เชื่อมหมู่บ้านหมู่ที่ 10 ต.ดงอีจาน เชื่อมบ้านสมบัติเจริญ ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์29 มกราคม 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรเคพซีล เชื่อมหมู่บ้านหมู่ที่ 11-7 ตำบลดงอีจาน เชื่อมบ้านโคกหน้ากอง ตำบลสุขไพบูลย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 29 มกราคม 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) ภายในบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน หมู่ที่ 5 ตำบลดงอีจาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 ธันวาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) หมู่ที่ 6 บ้านหนองไทร (สายวัดป่าบ้านหนองไทร) ตำบลดงอีจาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 ธันวาคม 2563
ประกาศขายพัสดุที่ชำรุด พัสดุเสื่อมสภาพและพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 110 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2563
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการติดตั้งป้าย เครื่องหมาย และสัญญาณจราจร หมู่ที่ 1 - 1324 เมษายน 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง24 เมษายน 2563
ร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการติดตั้งป้าย เครื่องหมาย และสัญญาณจราจร หมู่ที่ 1-1324 เมษายน 2563
ร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองไทร06 เมษายน 2563
ร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านดอนตาอยู่06 เมษายน 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน เรื่อง กำหนดร่างขอบเขตของงานหรือรูปแบบรายการงานก่อสร้างและราคากลาง09 มกราคม 2563
โครงการขุดลอกคลองสกัดนาค หมู่ที่ 6 บ้านหนองไทร09 มกราคม 2563
1 2 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) หมู่ที่ 10 (หลังลาน หมู่ที่3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08 มีนาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) หมู่ที่ 3 (ข้างโรงเรียนบ้านดงบัวฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08 มีนาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารโรงเก็บของ อบต.ดงอีจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 ธันวาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.85-007 สายเชื่อมหมู่บ้าน หมู่ที่7 บ้านม่วงงาม ถึง หมู่ที่13 บ้านดงพัฒนา (คุ้มมอดินดำ สายเข้าดง) ตำบลดงอีจาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddind)13 ธันวาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกคลองสกัดนาค หมู่ที่9 บ้านดอนพัฒนา ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่7 บ้านม่วงงาม ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่12 บ้านดงนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กันยายน 2565
ประกาศผูัชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 (สายทางบ้านโคกหน้ากอง-ไร่นายสี วัดวาปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2565
ประกาศผูัชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 (สายทางหน้าวัด ไร่นายพิพัฒน์ เพ็งมูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2565
ประกาศผูัชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 (บริเวณบ้านนายคะนอง จันที) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2565
ประกาศผูัชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 13 (สายทางคำพันธ์ โลมรัตน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2565
ประกาศผูัชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 13 (สายทางไร่นายปรีชา สีดา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2565
ประกาศผูัชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 13 (สายทางไร่นายพรมมา จอดนอก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2565
ประกาศผูัชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 13 (สายทางไร่นายสุภาพ จันสูง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2565
ประกาศผูัชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 11 บ้านดอนเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2565
1 2 3 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและคำนวนราคากลาง โครงการซ่อมถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 3 (ข้างโรงเรียนบ้านดงบังฯ)21 กุมภาพันธ์ 2566
ข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและคำนวนราคากลาง โครงการซ่อมถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 10(หลังลาน หมู่ที่3)21 กุมภาพันธ์ 2566
ข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและคำนวนราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารโรงเก็บขององค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน29 พฤศจิกายน 2565
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารโรงเก็บขององค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน29 พฤศจิกายน 2565
ข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและคำนวนราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. 85-007 สายเชื่อมหมู่บ้าน หมู่ที่7บ้านม่วงงาม-หมู่ที่13บ้านดงพัฒนา(คุ้มมอดินดำ-สายเข้าดง) ตำบลดงอีจาน กว้าง 5.00เมตรยาว2,570.00เมตร หนา 0.04เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า12,850ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์11 พฤศจิกายน 2565
ข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและคำนวนราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังคันคลองสกัดนาค หมู่ที่ 7,8,11,2และหมู่ที่ 920 ตุลาคม 2565
ข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและคำนวนราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะไก้ (สายทงสวนตายาย)18 ตุลาคม 2565
ข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและคำนวนราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผวทางแอสฟัลท์ติดคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE)รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.85-007 สายเชื่อมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านม่วงงาม - หมู่ที่ 13 บ้านดงพัฒนา (คุ้มมอดินดำ - สายเข้าดง) ตำบลดงอีจาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว2,570เมตร หนา 0.04เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,850ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์12 ตุลาคม 2565
ข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและคำนวนราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรคันคลองสกัดนาค หมู่ที่ 6 บ้านหนองไทร11 ตุลาคม 2565
ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านม่วงงาม21 กันยายน 2565
ข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและคำนวนราคากลาง โครงการขุดลอกคลองสกัดนาค หมู่ที่ 9 บ้านดอนพัฒนา ตำบลอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จัวหวัดบุรีรัมย์21 กันยายน 2565
ข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและคำนวนราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 (สายทางไปบ้านโคกหน้ากลอง-ไร่นายสีวัดวาปี)31 สิงหาคม 2565
ข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและคำนวนราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 (สายทางวัดไร่นายพิพัฒน์ เพ็งมูล)31 สิงหาคม 2565
ข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและคำนวนราคากลาง โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 12 บ้านดงนคร31 สิงหาคม 2565
ข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและคำนวนราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 4 (บริเวณสายทางบ้านนายคนอง จันที)31 สิงหาคม 2565
1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256607 มีนาคม 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 256601 กุมภาพันธ์ 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 256505 มกราคม 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 256507 ธันวาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 256504 พฤศจิกายน 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 256506 ตุลาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 256502 กันยายน 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 256505 สิงหาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 256505 กรกฎาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 256509 มิถุนายน 2565
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 256506 พฤษภาคม 2565
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 256508 เมษายน 2565
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 256501 มีนาคม 2565
ประกาศผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 08 กุมภาพันธ์ 2565
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ในรอบเดือนธันวาคม 256430 ธันวาคม 2564
1 2 3 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1