ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


แบบประเมินความพึงพอใจ

facebook

E-Learningศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 195/03/2563
วันนี้
85
เมื่อวานนี้
59
เดือนนี้
3,955
เดือนที่แล้ว
3,955
ปีนี้
7,594
ปีที่แล้ว
16,908
ทั้งหมด
34,591
ไอพี ของคุณ
3.236.241.39
นางสาวเยาวลักษณ์ คนชุม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านดงบังนายสานิต จีนกลาง
ประธาน อสม. ตำบลดงอีจานนางละไม เจ๊กมะเริง
ประธาน อสม. ม.1นายกฤติรัช ไปร่บึง
ประธาน อสม. ม.2นางจรรยา บุปพะโต
ประธาน อสม. ม.3นางสาวยุพิน วาปีโย
ประธาน อสม. ม.4นายสานิต จีนกลาง
ประธาน อสม. ม.5นายเหลี่ยม จำปาเทศ
ประธาน อสม. ม.6นางเรณู ฤทธิ์ไธสง
ประธาน อสม. ม.7นางลอย กิ่งแก้ว
ประธาน อสม. ม.8นางประนอม สะอาดรัมย์
ประธาน อสม. ม.9นางรัชนี ฉิมนอก
ประธาน อสม. ม.10นายทองแดง อาสาคติ
ประธาน อสม. ม.11นางสาวภาวิณี ยุบไธสง
ประธาน อสม. ม.12นางหนู สุขใหญ่
ประธาน อสม. ม.13